Kumuha ng iyong seguro para sa
mga yumaong kamag-anak mula sa

€3.10

©segurongkamatayan.com 2024.
Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Mayroon ka bang kasalukuyang seguro para sa kamatayan?

Pumili ng isa sa mga opsyon

Hindi ako insured »Oo, Santalucia »Oo, Mapfre »Oo, Adeslas »Oo, Helvetia »Oo, Iba »

Madalas Itanong

May mga tanong ka ba? Basahin ang ilang mga karaniwang tanong o makipag-ugnay sa aming mga tagapayo para sa tulong.

Ano ang seguro ng pagkamatay?

Ano ang mga benepisyo ng pagkukumpara sa amin?

Paano hanapin ang seguro ng pagkamatay na pinakabagay sa iyo?

Magkano ang halaga ng seguro ng pagkamatay?

Sino ang puwedeng kumuha ng seguro ng pagkamatay?